Privacyverklaring website

INEXAL NV (Berlaarsestraat 1, 2500 Lier, +32 3 489 09 91, info@inexal.be ) is de beheerder van deze website: www.inexal.be

Uw privacy is voor ons zeer belangrijk, daarom lichten wij op deze pagina verder toe welke gegevens wij over u verzamelen, en hoe deze worden verwerkt. Door het gebruik van deze site stemt u erin toe dat wij deze informatie, die verkregen werd binnen het wettelijk kader van de AVG (Algemene Verordening voor Gegevensbescherming/GDPR), verzamelen. Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u het contactformulier invult op onze website of u een papieren catalogus aanvraagt.

Persoonsgegevens die wij verzamelen
Contactgegevens: Naam, adresgegevens, email, telefoonnummer,..

Doeleinden

 • De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.
 • U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van Communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder e-mailbericht.

Een overzicht van onze verwerkingsactiviteiten:

 • Nieuwsbrief uitsturen
 • Klantenservice aanbieden
 • Klachten afhandelen

Hoe lang houden wij persoonsgegevens bij?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

Overdracht van gegevens aan derden
Indien u zich abonneert op onze nieuwsbrief worden uw gegevens overgedragen naar de server van Mailchimp in de Verenigde Staten. Mailchimp bewaart en verwerkt uw gegevens op basis van het adequaatheidsbesluit.

Veiligheid van uw persoonsgegevens
Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving

Uw rechten

 • Recht van toegang en inzage
  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.

 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking
  U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Recht van verzet
  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht
  U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om deze toestemming in te trekken


 • Klacht indienen
  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

Google Analytics
Deze website wordt ondersteund door Google Analytics. Google Analytics logt data over de bezoekers van onze website

O.a.

 • Het type computer dat u gebruikt
 • Welke pagina’s u op onze website bezoekt
 • Hoelang u op onze website blijft
 • Wanneer u naar onze website surft
 • Waar u zich in de wereld bevindt

Echter, deze informatie is anoniem en kan niet worden gelinkt aan uw naam of enig ander persoonsgebonden gegeven.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Vragen en verzoeken i.v.m. GDPR/AVG
Indien u zich wenst te beroepen op een van de bovenstaande rechten, of indien u een vraag aangaande ons privacy beleid hebt, kan u het formulier onderaan invullen. U neemt hierbij rechtstreeks contact op met onze gegevensverantwoordelijke.